DISTRIBUSJON TYPE 600

• For lastebiler over 10 tonn totalvekt
• Bærende bunnkonstruksjon i galvaniser stål

• Bakomramming i rustfritt stål
• Glassfiber/sandwich konstruksjon
• Valgfrie lengde
• Bredde inntil 2500mm.
• Valgfri plassering av dør
• Elokserte aluminiumsprofiler
• Full innlastingshøyde i sideåpning
• Full innlastningshøyde i bakportal

Standard paneltykkelser:
- Tak 80mm.
- Forvegg 80mm.
- Sidevegg 46mm.
- Dører 35mm.
- Gulv 27mm.

Valg av gulv:
- Plastbelagt finer
- Aluminium
- Glassfiber

• Lettisolert 107mm.