DISTRIBUSJON TYPE 500

• For lastebiler over 12000 kg totalvekt
• Bærende bunnkonstruksjon i galvaniser stål

• Bakomramming i rustfritt stål
• Glassfiber/sandwich konstruksjon
• Valgfrie dimensjon er
• Valgfri plassering av dør
• Elokserte aluminiumsprofiler
• Full innlastningshøyde i bakportal

• Standard paneltykkelser:
- Tak 80mm.
- Forvegg 80mm.
- Sidevegger 35/46mm.
- Gulv 27mm.

• Valg av overflate gulv:
- Plastbelagt finer
- Aluminium
- Glassfiber

• Lettisolert 107mm.